Förtroendevalda i Lomma kommun

Moderata samlingspartiet (M)