Förtroendevalda i Lomma kommun

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Här presenteras våra helägda bolag och dess styrelser samt de bolag som kommunen är delägare i

Övrigt

Här hittar du till exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen

Partier