Förtroendevalda i Lomma kommun

Aron Regnéll (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0739-968658 (mobil)

Postadress:
KAMRERSVÄGEN 10 237 34 BJÄRRED
(bostad)

E-post:
aron.regnell@lomma.se

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Krisledningsnämndens arbetsutskott Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Sysav:s ägarsamråd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägarsamråd Representant 2023-01-01 2026-12-31
Förbundsmöten med Skånes kommuner Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Sydvatten AB valberedning Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Planledningsgruppen Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31