Förtroendevalda i Lomma kommun

Charlott Enocson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-900018 (mobil)

E-post:
charlott.enocson@lomma.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunala Funktionshindersrådet Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunala Pensionärsrådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Sydvästskånes grundvattenkommitté Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Planledningsgruppen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31