Förtroendevalda i Lomma kommun

Oscar Magnusson (M)

Kontaktinformation

E-post:
oscar.magnusson@lomma.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Stiftelsen Spillepeng Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Planledningsgruppen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunala Pensionärsrådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunala Funktionshindersrådet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kultur- och fritidsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31