Förtroendevalda i Lomma kommun

Robert Wenglén (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0733--411062 (mobil)

Postadress:
HAGAVÄGEN 2 A 237 35 BJÄRRED
(bostad)

E-post:
robert.wenglen@lomma.se

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Krisledningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Förbundsmöten med Skånes kommuner Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Planledningsgruppen Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Sydvatten AB ägarsamråd Representant 2023-01-01 2026-12-31
Sysav:s ägarsamråd Representant 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kraftringen AB ägarforum Representant 2023-01-01 2026-12-31