Förtroendevalda i Lomma kommun

Kommunala valberedningen

Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14