Förtroendevalda i Lomma kommun

Martin Motek Uncyk (KD)

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Planledningsgruppen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunala valberedningen Ersättare 2022-10-17 2026-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14