Förtroendevalda i Lomma kommun

Centerpartiet (C)

Antal personer (10 st)

Efternamn Förnamn
Svensson Lars-Göran Torsten
Bergstrand Amy
Gunnarsson Bo Gunnar
Johansson Tomas
Rydblom Denise
Henriksson Witt Martha
Langåsen Tor-Björn
Kindblom Christian Karl Johan
Svensson Inga Lena
Hobér Jakob