Förtroendevalda i Lomma kommun

Anders Rune Netterlid (S)

Kontaktinformation

Telefon:
046-294170 (bostad)

Telefon:
0766-294171 (mobil)

Postadress:
TROLLSJÖVÄGEN 8 237 33 BJÄRRED
(bostad)

E-post:
rune.netterlid@lomma.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Planledningsgruppen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunala valberedningen 1:e vice ordförande 2022-10-17 2026-10-14
Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande 2022-10-15 2026-10-14
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31