Förtroendevalda i Lomma kommun

Kommuninvest Ekonomisk Förening föreningsstämma

Mandatperiod: 2019-06-01 - 2023-05-30

Uppdrag (0 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer