Förtroendevalda i Lomma kommun

Kristdemokraterna (KD)