Förtroendevalda i Lomma kommun

Christer Philipson (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
0708-319399 (mobil)

E-post:
christer.philipson@lomma.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ersättare 01 2022-10-15 2026-10-14
Socialnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunala Funktionshindersrådet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31