Förtroendevalda i Lomma kommun

Socialdemokratiska arbetarpartiet (S)