Förtroendevalda i Lomma kommun

Per Bengtsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0733-411156 (mobil)

Postadress:
JOLLEGATAN 11 234 42 LOMMA
(bostad)

E-post:
per.bengtsson@lomma.se

Uppdrag (15 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Planledningsgruppen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Stiftelsen Spillepeng Suppleant 2023-01-01 2026-12-31
Gode män med sakkunskap i tätortsfrågor God man 2023-01-01 2026-12-31
Sydvatten AB ägarsamråd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunalförbunet SYDARKIVERA förbundsfullmäktige Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Förbundsmöten med Skånes kommuner Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämndens arbetsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kraftringen AB ägarforum Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Sysav:s ägarsamråd Representant 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägarsamråd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Gode män med sakkunskap i jord- o skogsbruksfrågor God man 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Oppositionsråd Oppositionsråd 2023-01-01 2026-12-31