Förtroendevalda i Lomma kommun

Fredrik Karström (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0702-765557 (mobil)

E-post:
fredrik.karstrom@lomma.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Barn och utbildningsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Förbundsmöten med Skånes kommuner Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Planledningsgruppen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31