Förtroendevalda i Lomma kommun

Pia Johnson (S)

Kontaktinformation

Postadress:
FJELIE PER ANDERSSONS VÄG 1 237 91 BJÄRRED
(bostad)

E-post:
pia.johnson@lomma.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Finsam Kävlinge - Lomma Suppleant 2019-04-01 2023-03-31
Kommunala Funktionshindersrådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunala Pensionärsrådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunala valberedningen Ledamot 2022-10-17 2026-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31