Förtroendevalda i Lomma kommun

Bo Gunnar Gunnarsson (C)

Kontaktinformation

E-post:
bo.gunnarsson@lomma.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gode män med sakkunskap i jord- o skogsbruksfrågor God man 2023-01-01 2026-12-31
Miljö- och byggnadsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot 2023-08-31 2026-12-31