Förtroendevalda i Lomma kommun

Gun Yvonne Larsson (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0702-747752 (mobil)

Postadress:
NORDMANNAVÄGEN 38 237 31 BJÄRRED
(bostad)

E-post:
gun.larsson@lomma.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Krisledningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Planledningsgruppen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Barn och utbildningsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31