Förtroendevalda i Lomma kommun

Ida Alm (L)

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunala Funktionshindersrådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunala Pensionärsrådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 02 2022-10-15 2026-10-14
Socialnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31