Förtroendevalda i Lomma kommun

Nina Jägrot (S)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunala Funktionshindersrådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Samhällsbyggnadsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31