Förtroendevalda i Lomma kommun

Susanne Borgelius (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0707-145127, 0733-411002 (mobil)

Postadress:
EJDERGATAN 5 234 32 LOMMA
(bostad)

E-post:
susanne.borgelius@lomma.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Finsam Kävlinge - Lomma Ledamot 2019-04-01 2023-03-31
Kommunala Funktionshindersrådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunala Pensionärsrådet Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Planledningsgruppen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31