Förtroendevalda i Lomma kommun

Jens Thystrup (M)

Kontaktinformation

E-post:
jens.thystrup@lomma.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunala Funktionshindersrådet 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Miljö- och byggnadsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Planledningsgruppen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31