Förtroendevalda i Lomma kommun

Sandra Pilemalm (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-924269 (mobil)

Postadress:
Siriusgatan 4 234 37 LOMMA
(bostad)

E-post:
sandra.pilemalm@lomma.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämndens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Politisk styrgrupp Energi- och klimatplan Ledamot 2019-06-19 2022-12-31