Förtroendevalda i Lomma kommun

Sverigedemokraterna (SD)