Förtroendevalda i Lomma kommun

Bolag (13 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Här presenteras våra helägda bolag och dess styrelser samt de bolag som kommunen är delägare i