Förtroendevalda i Lomma kommun

Christian Kampmann (L)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunala Funktionshindersrådet Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Socialnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31