Förtroendevalda i Lomma kommun

Britt Hjertqvist (L)

Kontaktinformation

Telefon:
040-41 00 41 (bostad)
0705-140089 (mobil)

Postadress:
Varvstorget 6 234 40 LOMMA
(bostad)

E-post:
britt.hjertqvist@lomma.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gode män med sakkunskap i tätortsfrågor God man 2019-01-01 2022-12-31
Kommunala Funktionshindersrådet Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunala Pensionärsrådet Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunala valberedningen Ersättare 2022-10-17 2026-10-14
Socialnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 2022-12-31