Förtroendevalda i Lomma kommun

Jonas Benke (L)

Kontaktinformation

E-post:
jonas.benke@lomma.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Planledningsgruppen Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Politisk styrgrupp Energi- och klimatplan Ersättare 2019-06-19 2022-12-31