Förtroendevalda i Lomma kommun

Jennie Raneke (M)

Kontaktinformation

Telefon:
040-413339 (bostad)
0737-334839 (mobil)

Postadress:
Pärongatan 2 234 37 LOMMA
(bostad)

E-post:
jennie.raneke@lomma.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragStartSlut
AB Malmöregionens avlopp, ABMA Ombud ersättare 2019-04-09 2023-04-10
Höje å vattenråd - förbundsstämma Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunassurans Syd Försäkrings AB Ombud ersättare 2019-05-09 2023-05-10
Kommuninvest Ekonomisk Förening föreningsstämma Ersättare 2019-06-01 2023-05-30
Kraftringen AB Ombud ersättare 2019-05-21 2023-05-31
Lomma Servicebostäder AB Ombud ersättare 2019-04-29 2023-04-20
Sydvatten AB Ombud ersättare 2019-05-27 2023-05-31
Sysav:s bolagsstämma Ombud ersättare 2019-04-26 2023-04-27
Årstämma i Kävlingeåns vattenråd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Överförmyndare Överförmyndare 2019-01-01 2022-12-31