Förtroendevalda i Lomma kommun

Bo Nilsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
046-292654 (bostad)
0733-248535 (mobil)
040-641 1116 (arbete)

Postadress:
Kajgatan 4 B 234 40 LOMMA
(bostad)

E-post:
bo.nilsson@lomma.se

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragStartSlut
AB Malmöregionens avlopp, ABMA Ombud 2019-04-09 2023-04-10
Gode män med sakkunskap i tätortsfrågor God man 2019-01-01 2022-12-31
Höje å vattenråd - förbundsstämma Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Klimatkommunerna Ombud 2019-01-01 2022-12-31
Kommunassurans Syd Försäkrings AB Ombud 2019-05-09 2023-05-10
Kommuninvest Ekonomisk Förening föreningsstämma Ombud 2019-06-01 2023-05-30
Kraftringen AB Ombud 2019-05-21 2023-05-31
Lomma Servicebostäder AB Ombud 2019-04-29 2023-04-20
Sydvatten AB Ombud 2019-05-27 2023-05-31
Sysav:s bolagsstämma Ombud 2019-04-26 2023-04-27
Årstämma i Kävlingeåns vattenråd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31