Bolag (13 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Här presenteras våra helägda bolag och dess styrelser samt de bolag som kommunen är delägare i

Namn
AB Malmöregionens avlopp, ABMA
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägarsamråd
Kraftringen AB
Kraftringen Energi AB
Kraftringen AB ägarforum
Lomma Servicebostäder AB
Sydvatten AB
Sydvatten AB valberedning
Sydvatten AB ägarsamråd
Sysav:s bolagsstämma
Sysav:s ägarsamråd
Sysav:s styrelse