Övrigt (49 st)

Här hittar du till exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen

Namn
Sydvästskånes grundvattenkommitté
Borgerlig vigselförrättare
Finsam Kävlinge - Lomma
Förbundsmöten med Kommunförbundet Skåne
Gode män med sakkunskap i jord- o skogsbruksfrågor
Gode män med sakkunskap i tätortsfrågor
Styrelsen för Höje å vattenråd
Höje å vattenråd - förbundsstämma
Kommunala Funktionshindersrådet
Kommuninvest Ekonomisk Förening föreningsstämma
Kimo, Kommunernas Internationella Miljöorganisation
Klimatkommunerna
Korallens förskola
Kommunala Pensionärsrådet
Årstämma i Kävlingeåns vattenråd
Lomma Montessori
Lomma ridklubb
Minoritetsföreträdare
Montessori Bjerred
Montessoriförskolan Gunghästen
Nämdemän
Område Alfredshäll
Område Allé
Område Bjärehov
Område Borgeby
Område Centralen
Område Fladäng
Område Karstorp
Område Löddesnäs
Område Piläng
Politiskt samråd med Region Skåne i färdtjänstfrågor
Reko-gruppen
Område Resurs och Lärcentrum
Skånska Lantbruksmuseét Alnarp
Skånes Luftvårdsförbund
Stiftelsen Spillepeng
Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund
Strandskolan
Styrgrupp för biblioteksplan
Styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge
Styrelsen för Kävlingeåns vattenråd
Politisk styrgrupp för Pilängsbadet
Styrgrupp för vuxenutbildningssamverkan i Skåne
Ombud för dem som inte tillhör Svenska kyrkan
Öresunds Vattenvårdsförbund, förbundsstämma
Styrgruppen för utveckling av Alnarpsområdet kring ny tågstation
Styrgruppen för hållbar stadsutveckling
Styrgruppen för Green Innovation Park Alnarp
Politisk styrgrupp Energi- och klimatplan